Töölön Siniset
Erähenkistä partiotoimintaa stadissa ja skutsissa jo vuodesta 1933.

Ryhmät

Partio on Suomen suosituimpia harrastuksia lasten ja nuorten keskuudessa ja suurin osa partiolaisista on iältään 7-18-vuotiaita ja sukupuoleltaan naisia. Tavallisesti aktiivipartiointi päättyy suurin piirtein 25. ikävuoden jälkeen, kun tyäelämään siirtyminen ja perheen perustaminen tulevat ajankohtaisiksi. Silti partiolaisuus säilyy tietoina, taitoina, asenteina ja arvoina vanhallakin iällä. Seuraavassa on esitelty täsiläisen partiolaisen tavallinen partiopolku.

Partiopolku

Suurin osa partiolaisista aloittaa partion sudenpentuna mennessään ensimmäiselle luokalle. Mukaan voi tietysti liittyä myähemminkin, sillä sudenpennut ovat iältään tavallisesti 7-9 vuoden ikäisiä. Sudenpennut muodostavat nuorimpina jäseninä pohjan lippukunnan kehitykselle ja tulevaisuudelle. Sudenpentutoiminta on eräänlaista kerhotoimintaa, jossa opetellaan hyädyllisiä ja mukavia taitoja leikkimielisesti.

Nuotiopiiri

Sudenpentuajan jälkeen, n. 10-vuotiaina sudenpennuista tulee seikkailijoita. Seikkailijat toimivat 4-6 -hengen pienryhmissä eli vartioissa. Johtajat ovat pääasiassa 16-20 -vuotiaita partiolaisia. Sudenpentutoiminnan kerhomaisuus siirtyy asteittain erähenkisemmäksi vartion omilla retkillä. Seikkailijavartioilla on tyypillisesti oma buugi, eli kokouspäiväkirja.

Tarpojatoiminta on kenties sitä, mitä ensimmäisenä voisi ajatella partion olevan: retkeilyä, vaeltamista, partiotaitokisoja ja taitomerkkejä. Ryhmät ovat samansuuruisia ja usein samoja kuin seikkailija-aikana, eli 4-6 hengen vartioita. Tarpoilu jatkuu kolmen vuoden ajan 12-vuotiaasta 15-vuotiaaksi saakka. Johtajana saattaa toimia vain muutamaa vuotta vanhempi 15-17 -vuotias nuori.

Puro

Seuraavaan ikäkauteen mennessä partiolainen on saavuttanut jo 15 vuoden iän. 15-17 -vuotiaita kutsutaan samoajiksi, ja he alkavat jo toden teolla harjoitella sekä ikäistensä että nuorempien partiolaisten johtamista. Toiminta ei ole enää pelkästään osallistumista, vaan kuvioihin tulee johtaminen, vastuu ja velvollisuus. Toki samoajat järjestävät myäs omia retkiään tai vaikka lautapeli-iltoja.

18 vuotta täytettyään voi suorittaa partiojohtajan peruskurssin, minkä jälkeen on virallisesti johtaja. Tämä on ainoa tutkinnoksi kutsuttava, minkä Suomen Partiolaiset myäntää. Partionjohtajalla on oikeus äänestää partiopiirin vaaleissa ja esimerkiksi leirinjohtajan on aina oltava partionjohtaja. Johtajat vastaavat lippukunnan toiminnan pyärittämisestä. Tehtäväkenttä voi vaihdella todella suuresti laumanjohtajuudesta lippukunnan johtamiseen, joten kaikille on tarjolla mielenkiintoisia tehtäviä. Partionjohtajaikäisille on lisäksi olemassa Vaeltajat-ikäluokka.

Iän karttuessa suurin osa johtajista siirtyy entistä enemmän taka-alalle, mutta heidän tärkeä panoksensa on tarpeen suurien tapahtumien ja projektien järjestämisessä. Muun muuassa vuosina 2006-2008 rakennettu kämpänrakennusprojekti ei olisi onnistunut ilman vanhojen täsiläisten tukea. Vanhat täsiläiset toimivatkin aktiivisesti Sämpyläkillassa ja kannatusyhdistyksessä.