Töölön Siniset
Erähenkistä partiotoimintaa stadissa ja skutsissa jo vuodesta 1933.

Kevätvuosikokous

26.3.2008

Töölön Siniset ry:n kevätvuosikokous

Töölön Sinisten sääntömääräinen kevätvuosikokous järjestetään tiistaina 26.3.2008 klo 18.00 alkaen Töölön Sinisten kololla, Töölönkatu 34. Kokouksessa käsitellään sääntöjemme 15§:n määräämät asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Puheenjohtajan vaali
4. Toimihenkilöiden vaali
4.1. Sihteerin vaali
4.2. Pöytäkirjantarkastajien vaali
4.3. Ääntenlaskijoiden vaali
5. Kokouksen työjärjestys
6. Vuoden 2007 toimintakertomuksen vahvistaminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen kuluvalle toimintakaudelle
10. Lippukunnan edustajien valitseminen piirin seuraaviin kokouksiin
11. Muut asiat
12. Kokouksen lopetus

Töölössä 24.2.2008

Hallituksen puolesta

Olli Mattila
Lippukunnanjohtaja