Töölön Siniset
Erähenkistä partiotoimintaa stadissa ja skutsissa jo vuodesta 1933.

Ylimääräinen vuosikokous

30.12.2008

Töölön Siniset ry:n kokous

Töölön Sinisten ry:n ylimääräinen kokous järjestetään tiistaina 30.12.2008 klo 18.00 alkaen Töölön Sinisten kololla, Töölönkatu 34. Kokouksessa käsitellään lippukunnan- ja lippukunnanapulaisjohtajan tehtäviä vuonna 2009. Lisääntyneestä opiskelu ja työtaakasta johtuen Olli Mattila on päättänyt luopua lippukunnanjohtajan tehtävästä vuonna 2009.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Puheenjohtajan vaali
4. Toimihenkilöiden vaali
4.1. Sihteerin vaali
4.2. Pöytäkirjantarkastajien vaali
4.3. Ääntenlaskijoiden vaali
5. Kokouksen työjärjestys
6. Lippukunnanjohtajan vaali
7. Lippukunnanapulaisjohtajan vaali
8. Muut asiat
9. Kokouksen lopetus

Töölössä 8.12.2008
Hallituksen puolesta
Olli Mattila
Lippukunnanjohtaja

--
Päivitys 30.12.2008

Lippukunnanjohtajaksi vuodelle 2009 on valittu hallituksen ehdottama Juho Häme. Lippukunnanjohtajanapulaisena tulee ensi vuonna toimimaan Olli Mattila.