Töölön Siniset
Erähenkistä partiotoimintaa stadissa ja skutsissa jo vuodesta 1933.

Kevätvuosikokous

11.3.2013

Töölön Siniset ry:n kevätvuosikokous

Töölön Sinisten sääntömääräinen kevätvuosikokous järjestetään torstaina 11.3.2012 klo 18.00 alkaen Töölön Sinisten kololla, Töölönkatu 34. Kokouksessa käsitellään sääntöjemme 15§:n määräämät asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Puheenjohtajan vaali
4. Toimihenkilöiden vaali
4.1. Sihteerin vaali
4.2. Pöytäkirjantarkastajien vaali
4.3. Ääntenlaskijoiden vaali
5. Kokouksen työjärjestys
6. Vuoden 2012 toimintakertomuksen vahvistaminen
7. Vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen kuluvalle toimintakaudelle
10. Lippukunnan edustajien valitseminen piirin seuraaviin kokouksiin
11. Muut asiat
12. Kokouksen lopetus

Töölössä 4.2.2013
Hallituksen puolesta

Ralf Baumann
Lippukunnanjohtaja