Vaeltajat & Aikuiset

Tösissä toimii tällä hetkellä kolme vaeltajaryhmää: Haukat, Korpit ja Kummeli. Ryhmillä ei ole säännöllistä viikkotoimintaa, mutta vaeltajat toimivat aikuisten ohella tärkeänä osana johtajatiimiä. Kummeli, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2014

Yleistä tietoa vaeltajatoiminnasta

Vaeltajat

Vaeltajat ovat 18-22 -vuotiaita partiolaisia, jotka kehittävät ja tekevät itse ohjelmansa. Vaeltajaohjelma koostuu vaelluskartasta, johon valitaan aktiviteettejä erillaisista aihealueista. Lisäksi vaeltajaohjelman aikana suoritetaan kaksi suurempaa projektia.

Vaeltajaryhmällä ei välttämättä ole johtajaa, vaan toiminta perustuu yhdessä päättämiseen.

Vaeltajien tunnus: Palvelen

Aikuisena partiossa

Partioharrastuksen ei tarvitse loppua vaeltajaikään. Töölön Sinisissä useat aikuiset (23+ vuotiaat) toimivat lippukunnassa tukena muille johtajille erilaisissa tehtävissä.

Vaeltajien tavoin aikuiset toteuttavat toimintaansa oma-aloitteisesti omien kiinnostusten perusteella. Vaeltajat ja aikuiset viettävätkin usein aikaa yhdessä, jolloin oman ohjelman suunnitteluun ei kulu ylimääräisiä resursseja.